تور جزیره زیبای کیش

مبدا تور
تهران
مقصد تور
کیش
تورهای ویژه
خدمات تور --
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات --
سرویس ها و خدمات
بلیط رفت و برگشت
تخفیف پارک دلفینها و پرندگان
ترانسفر فرودگاهی
آدرس بهارستان خیابان مجاهدین اسلام پ142
شماره تماس 02133124349
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
کیش
2 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
01 فروردین 1396 15 اردیبهشت 1396
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 4,500,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
4,500,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 6,800,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
6,800,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 6,500,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
6,500,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 7,000,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
7,000,000
سرویس
HB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 5,800,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
5,800,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 5,500,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
5,500,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 4,300,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
4,300,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 7,000,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
7,000,000
سرویس
HB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 7,000,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
7,000,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 8,500,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
8,500,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 10,100,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
10,100,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 9,000,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
9,000,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 6,900,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
6,900,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 6,500,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
6,500,000
سرویس
HB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 9,000,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
9,000,000
سرویس
HB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 9,000,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
9,000,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 5,300,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
5,300,000
سرویس
HB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 7,000,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
تومان
7,000,000