فرودگاه جزیره پی پی

کشور
تایلند
شهر
جزیره فی فی
کد ایکائو
کد یاتا
نوع فرودگاه
نظامی
ارتفاع از سطح دریا
0
تلفن
فکس
ایمیل
وب سایت
آدرس
تایلند -
توضیحات
نقشه