airbus A310
نام هواپیما
ایرباس
مدل هواپیما
A310
طول هواپیما
46.7 متر
ارتفاع هواپیما
15.8 متر
حداکثر سرعت هواپیما
895 کیلومتر بر ساعت
حداکثر وزن برخاست
0
ظرفیت
280 نفر
تاریخ اولین پرواز
تولید
1978-2007
توضیحات
مدل ها: A310-200 مدل پایه مسافربری A310-200C مدل مسافربری با امکان تغییر کاربری به ترابری A310-300 با بهینه سازی مصرف سوخت و افزایش محدوده پرواز A310-300ER با باک بنزین اضافی برای افزایش طول پرواز